دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری..

مطالب دیگر:
🔑دانلود مقاله بررسي و مطالعه اقتصاد ایران🔑دانلود مقاله نقش سرمایه گذاری در تعیین درآمد ملی🔑دانلود مقاله هفتاد سال با نقدينگي و تورم🔑دانلود مقاله تولید ناخالص داخلی🔑دانلود مقاله اصول و كاركرد بودجه 🔑دانلود مقاله پول شوئی و راه های مبارزه با آن🔑دانلود مقاله رابطه نرخ بهره و بازار سرمايه🔑دانلود مقاله رئيس جمهور منتخب و كيفيت سرمايه گذاري ها🔑دانلود مقاله بررسی روند اشتغال در ایران 🔑دانلود مقاله بحران و رکود جهان و کاهش ميزان صادرات قطعات خودرو در سال جاري در ایران🔑دانلود مقاله سازمان توسعه تجارت ایران 🔑ساخت برنامه بدون کد نویسی🔑دانلود مقاله شرح وظايف مديريت بودجه ، تشكيلات و منابع انساني 🔑دانلود مقاله پول شویی🔑دانلود مقاله دانلود سيستم محاسبه بي دردسر، براي پيش بيني عملكرد بانك🔑دانلود مقاله بانک و بانکداری🔑دانلود مقاله طرح کار بانکداری الکترونیکی🔑دانلود مقاله توسعه اقتصادی🔑دانلود مقاله واکنش بانک مرکزی در خصوص سرنوشت 30 ساله نقدینگی و تورم در ایران🔑دانلود مقاله پول
دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری.. |لینک فایل|1486191|کِی ایی|keu
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری..را مشاهده می نمایید .

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 78

فهرست

مقدمه 1

اهداف و مزاياي سيستم 1

خلاصه 1

روش عمليات 1

انتقال اطلاعات 4

ضمايم ( حقوق پايه ) 5

فوق العاده بدی آب و هوا 6

فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي 7

فوق العاده مامور پرداخت دستمزد کارگران 7

فوق العاده 2 نوبتكاري صبح و عصر 8

فوق العاده اضافه كاري 8

مقررات مربوط به مرخصي كاركنان 10

بخش 1 – 2 وام ها .12

مزایای وامها 12

تبادل اطلاعات 13

بخش 1 – 3 استخدام 14

خالص حقوق 16

اطلاعات پایه ی سیستم حقوق 16

نحوه محاسبه بازنشستگی وبیمه17

نحوه محاسبه پس انداز 17

ماليات بر درآمد 18

نحوه محاسبه مالیات بردرآمدحقوق21

محاسبه خالص حقوق23

اجزا صورت حساب حقوق 25

گزارش صورت ماليات بر درآمد حقوق كاركنان27

حسابداري حقوق 28

اهداف و مزایا29

عمليات حسابداري 31

نحوه تهيه برگ حضور غياب و ارسال به واحد ها 38

افزايش يا كاهش دستمزد كارگران 39

كارگراني كه برگ حضور غياب آنها به سيستم وارد نمي شود 40

نحوه تكميل برگ تعديلات ايام دستمزد 43

بيماري كارگران 43

محاسبه غرامت دستمزد ايام مرخصي43

نحوه محاسبه دستمزد ايام مرخصي 44

محاسبه باز خريد مرخصي46

كليات 47

جدول49

نحوه محاسبه 50

توضيحات50

توضيحات 51

توضيحات 51

نواحي محروم و دور افتاده در كشور 52

توضيحات 52

گروه بندي كارگرانمحاسبه دستمزد حالات ويژه 54

عمليات سيستم دستمزد كارگران 56

اصلاح اشتباهات ويرايش 57

توضيحات 58

توضيحات 59

اصول بودجه61

ساختار و چگونگي تشكيل شماره حسابها 62

بخش جدول انواع حسابهاي هزينه هاي جاري63

شرح انواع حسابهاي هزينه هاي جاري .64

دستور كارهاي تعميراتي64

توضيحات 65

حسابداري مالي 66

توضيحات 68

توضيحات 68

انواع گزارشهاي پيمانكاران 69

توضيحات 71