دانلود فایل گزارشات کارآموزی كيفري وحقوقي..

مطالب دیگر:
📖بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار هیدرولیكی آبگیرهای كفی📖تعیین مدل ریاضی برآورد ذخیره آب در خاك و دبی خروجی در اثر بارش باران با استفاده از روش توده سازی📖تعیین عمق آبشستگی در اطراف پایه های دایره ای به كمك مدل سازی حل عددی جریان دو بعدی📖مقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مركب عمود بر جریانهای فراساحلی📖مدل سازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان📖تاثیر رژیم آبی بر تغییرات هندسی پلان رودخانه دز📖شناسایی و ارزیابی ترخیص بهینه آب از مخزن سد ارس📖تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه ها با روش حجم محدود📖عملكرد هیدرولیكی مجموعه سازه های آبی تاریخی شوشتر در گذشته و حال📖بررسی روند تغییرات عمق آب شستگی در گروه پایه ها📖تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ كردستان📖تاثیر پارامترهای مختلف در دقت توابع MLS (Moving Least Squares( برای محاسبه ارتفاع آب در سفره آب زیر زمینی📖بررسی نحوه اجرا و مشكلات اجرایی دیوارهای آب بند نشیب بند و فرازبند پروژه سد شهریار📖حذف نیترات از آب آشامیدنی با نانوفیلتراسیون📖برآورد حداكثر عمق آبشستگی حول آبشكنها با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی📖بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان آبگیر جانبی باموقعیت 115 درجه در كانال U شكل📖كنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی در قوس 180 درجه با استفاده از پره های مستغرق📖كنترل و ترمیم آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی در شرایط جریان📖بهینه سازی پارا مترهای لایه آبدار با الگوریتم ژنتیك در قیاس با روش تایس و هنتوش در تفسیر نتایج آزمون پمپاژ📖تاثیر حركت دیوار بر روی فشار آب حفره ای اضافی پشت دیوارهای ساحلی در هنگام زلزله با استفاده از نتایج آزمایش میز لرزه
دانلود فایل گزارشات کارآموزی كيفري وحقوقي.. |لینک فایل|1486146|کِی ایی|keu
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود فایل گزارشات کارآموزی كيفري وحقوقي..را مشاهده می نمایید .

دانلود مجموعه گزارشات کارآموزی كيفري وحقوقي

كانون وكلاي دادگستري مركز

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 520

فهرست مطالب:

ابطال سند

ايرادضرب وجرح عمدي

خيانت درامانت

تقسيم سهم الارث وفروش منزل

تغيير نام

تعديل اجاره بها

افراز

مزاحمت تلفني

الزام به تنظيم سند رسمي

خريد مال مسروقه

كلاهبرداري

خلع يد

سرقت اتومبيل

مطالبه

ابطال اجرائيه

تحويل مبيع

ممانعت از حق

بي احتياطي در استفاده از سلاح

كلاهبرداري

توقيف عمليات اجرائي

استرداد اتومبيل

جعل اسناد رسمي

تصرف عدواني

فسخ مبايعه نامه

خيانت در امانت

مطالبه

ترك انفاق وايرادضرب وجرح عمد

تصادف منجر به فوت

تخليه

مطالبه

قبول فرزند خواندگي

مطالبه

سرقت چك

نزاع دسته جمعي

سرقت

شركت در ايراد صدمه عمدي و

تخريب

مطالبه وجه

ابطال نظريه به كميسيون ماده 12

زمين شهري

اجازه فروش

مطالبه وجه

تنفيذ وصيتنامه

جعل

تخليه

فسخ قولنامه

انتقال مال غير (منافع)

تحويل مبيع

شركت در سرقت

اجازه انتقال سند

اعتراض ثالث

مطالبه

ابطال قرارداد

دعوي تقابل به خواسته خلع يد

(دعوي اصلي الزام به تنظيم سند )

نزاع وايراد ضرب وجرح عمدي

جعل واستفاده از سند مجعول

تنظيم سند

مطالبه

خلع يد

ابطال سند

شركت در نزاع دسته جمعي

سرقت

تخليه

مطالبه وجه

تخريب عمدي واخلال درنظم عموم

ايراد صدمه ومزاحمت

تنظيم سند رسمي وتفكيك وفك ره

تحصيل مال مسروقه

تقسيم ماترك

انتقال منافع مال غير

مطالبه

چك

تخليه

الزام به فروش عين مستاجره

ممانعت از حق

كلاهبرداري

مطالبه خسارات قراردادي

مطالبه وجه

تصرف عدواني

ورود به عنف

فسخ قرارداد

ابطال قرارداد

آدم ربائي

ايجاد مزاحمت

الزام به تحويل مبيع

مطالبه وجه

ضرب و جرح جمعي

جعل

الزام به تنظيم سند خودرو

الزام به فروش مال مشاع

فروش مال غير

فحاشي

تخليه

الزام به اجراي مفاد داوري

ضرب وجرح

تخريب

پرداخت اقساط اتومبيل (وجه )

الزام به انتقال

هتك حرمت

كلاهبرداري

مطالبه خسارت تاخيروتاديه درچك

ابطال عمليات اجرائي

سرقت از اتومبيل

خيانت در امانت

مطالبه سفته

مطالبه وجه

كلاهبرداري (تورخارجي)

سرقت

مقدمه :

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشيده نيست كه تئوري بدون عمل وعمل بدون تئوري در اين زمينه محكوم به فنا است . و اين مهم از جمله مشكلات اساسي دانشجويان علم حقوق و ساير علومي كه از جهاتي با اين رشته مشابهت دارد مي باشد . كاربردي نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصيلي از يكطرف و سبك و شيوه تدريس و آموزش در دانشگاهها از طرف ديگر در عمل باعث مي شود كه دانشجويان علم حقوق از كارائي كمتري برخورداري باشند .

بعضاً ياد آن ضرب المثل عاميانه مي افتم كه اشعار مي دارد :

علم بالاتر است يا تجربه ؟ كه در پاسخ مي توان اظهار داشت كه اگر تجربه علم نيست پس علم چيست ؟ و اگر انسانهاي با تجربه عالم نيستند ، پس عالم كيست ؟ بديهي است كه علم و تجربه مكمل يكديگرند و به رغم عده اي «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نيز اثري است حاوي مطالب تئوري كه در بوته عمل رشد كرده و بصورت گزارشات كيفري و حقوقي تنظيم و با اظهار نظر شخصي تدوين گرديده است.

به اميد آنكه با تلاش مستمر وافزايش علم تجربه بتوانيم به رسالت اصلي خود كه همانا تبيين حق و اجراي عدالت است بپردازيم :‌ انشاء الله .